Rasens första Internationella Champion Bonebreakers Vagabondo - Malte ägd av Karin Glennmark och Håkan Persson. Tyvärr lämnade oss Malte tidigt på grund av sjukdom.